695 271 786
info@normalcontrol.com
Normal Control – Enginyeria de Projectes – Barcelona
Normal Control – Enginyeria de Projectes – Barcelona
Normal Control – Enginyeria de Projectes – Barcelona
Normal Control – Enginyeria de Projectes – Barcelona
Sostre Tècnic

L’Ajuntament de Barcelona aprova el nou PECAB

L’Ajuntament de Barcelona aprova el nou PECAB

El Plenari del Consell Municipal, en sessio ordinària del dia 27-03-2015 va aprovar definitivament, el nou Pla Especial d'Equipament.

Comercial Alimentari de Barcelona (PECAB). Algunes diferències respecte l’anterior PECAB són:

- A l’article 34 s’ha eliminat el caràcter diferit dels comunicats de les activitats de comerç alimentari regulades en aquest pla.

- A cada un dels perímetres on es permesa la venda d’alimentació, s’inclou la possibilitat de instal·lar comerç alimentari de superfície superior a 1.300 m2 en el cas de perímetre de mercat i de S> 2.500 m2 en la resta de casos, mitjançant la redacció de planejament urbanístic derivat.

- Amb l’entrada en vigor del PECAB queda sense efecte la circular 94/2013 que feia relació a l’anul·lació per sentència de determinats articles del PECAB del 2011.

Compartir

    Normal Control es una empresa de ingeniería especializada en la prestación de Servicios de ingeniería, dirección y ejecución de proyectos de obras e instalaciones y legalización de actividades. Ingeniería de Proyectos, Consultoría Técnica, Dirección facultativa, Sector Hospitalario, Sector Industrial, Sector Comercial, Edificios de Viviendas, Edificios Singulares, Grandes Superficies, Vigilancia Normativa, autoprotección.

  • Segueix-nos a:
  • Linkedin
  • info@normalcontrol.com