695 271 786
info@normalcontrol.com

Normal Control - Consultoria Tècnica

Normal Control - Consultoria Tècnica

Normal Control gestiona tota la tramitació dels expedients necessària davant els diferents organismes oficials fins a la consecució dels permisos definitius, a fi d'assegurar l'èxit del projecte.

 • Projectes en col·laboració amb consultories medi ambientals
 • Implantació de plans de emergència
 • Assessorament a empreses instal·ladores
 • Seguiment i control d'inspeccions tècniques administratives
 • Tramitació administrativa de expedients
 • Registres industrials i d'empreses davant la OGE
 • Registres sanitaris
 • Valoracions tècniques
 • Peritatges judicials
 • Certificat d'eficiència energètica

  Normal Control es una empresa de ingeniería especializada en la prestación de Servicios de ingeniería, dirección y ejecución de proyectos de obras e instalaciones y legalización de actividades. Ingeniería de Proyectos, Consultoría Técnica, Dirección facultativa, Sector Hospitalario, Sector Industrial, Sector Comercial, Edificios de Viviendas, Edificios Singulares, Grandes Superficies, Vigilancia Normativa, autoprotección.

 • Segueix-nos a:
 • Linkedin
 • info@normalcontrol.com