695 271 786
info@normalcontrol.com

Normal Control - Direcció Facultativa

Normal Control - Direcció Facultativa

Project management

Gestió de projectes d'instal·lacions i obres, adaptada de manera flexible, segons les necessitats establertes per el client.

 • Pressupostos de instal·lacions
 • Projectes executius
 • Direcció facultativa de obres
 • Disseny del planning de execució
 • Planes de seguretat i salut
 • Selecció de proveïdors
 • Anàlisi d'ofertes i control econòmic

Projectes claus en mà

 • Estudis previs
 • Seguiment del projecte des de la fase inicial de desenvolupament fins a la posada en servei i finalització de la obra
 • Remodelació de superfícies d'oficines, locals comercials, indústries i hotels

  Normal Control es una empresa de ingeniería especializada en la prestación de Servicios de ingeniería, dirección y ejecución de proyectos de obras e instalaciones y legalización de actividades. Ingeniería de Proyectos, Consultoría Técnica, Dirección facultativa, Sector Hospitalario, Sector Industrial, Sector Comercial, Edificios de Viviendas, Edificios Singulares, Grandes Superficies, Vigilancia Normativa, autoprotección.

 • Segueix-nos a:
 • Linkedin
 • info@normalcontrol.com