695 271 786
info@normalcontrol.com

Normal Control - Autoprotecció

Normal Control - Autoprotecció

L'empresa disposa de tècnics acreditats pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per elaborar Plans d'Autoprotecció en tots els sectors d'activitat.

 • Elaboració dels documents del Pla d'Autoprotecció ajustats al Decret 30/2015
 • Assessorament tècnic en els aspectes generals i particulars del Plan de Autoprotecció
 • Proposta de mesures correctores
 • Ajudes a la tramitació telemàtica de l'expedient pel seu homologació
 • Servei d'actualització i revisió dels Plans de Autoprotecció
 • Cursos de formació teòric-pràctic en compliment del programa oficial
 • Realització de simulacres: preparació, simulacre i informe posterior

  Normal Control es una empresa de ingeniería especializada en la prestación de Servicios de ingeniería, dirección y ejecución de proyectos de obras e instalaciones y legalización de actividades. Ingeniería de Proyectos, Consultoría Técnica, Dirección facultativa, Sector Hospitalario, Sector Industrial, Sector Comercial, Edificios de Viviendas, Edificios Singulares, Grandes Superficies, Vigilancia Normativa, autoprotección.

 • Segueix-nos a:
 • Linkedin
 • info@normalcontrol.com